Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
91 26/2014/TT-BQP Ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong Quân đội 20/05/2014
92 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch 26/02/2014
93 33/CT-CS Việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 07/01/2014
94 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng 23/12/2013
95 91/2013/CT-BQP CHỈ THỊ 91/2013/CT-BQP VỀ THỰC HIỆN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO DO BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH 12/12/2013
96 4833/QĐ-BQP QUYẾT ĐỊNH Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 07/12/2013
97 214/2013/TT-BQP Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 07/12/2013
98 214/2013/TT-BQP THÔNG TƯ 214/2013/TT-BQP HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH 07/12/2013
99 81/KH-HCCB Kế hoạch số 81/KH-HCCB ngày 06/12/2013 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam 06/12/2013
100 75/2013/QĐ-TTg Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 06/12/2013
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao