Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
56 Thủ tục xác nhận đối với người đang công tác bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước, chưa được giám định HĐND tỉnh Thái Nguyên TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
57 Thủ tục hành chính giải quyết chế độ một lần đ