Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong Quân đội
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1 Đối tượng lập bản khai cá nhân (Mẫu HH1) kèm theo các giấy tờ theo quy định; gửi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận, tiếp lập hồ sơ và đề nghị.

2.2Các cấp từ trung đoàn và tương đương trở lên kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ gửi đến Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3.3 Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 
a) Thẩm định hồ sơ;
b) Giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa Bộ Quốc phòng hoặc Hội đồng Giám định y khoa Bệnh viện 175/Bộ Quốc phòng.

4.4 Hội đồng Giám định y khoa: 
a) Giám định y khoa cho đối tượng mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;
b)Ra biên bản giám định y khoa kết luận bị mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động; 
c) Lập hồ sơ chuyển đến Cục Quân y Bộ Quốc phòng.

5.5 Cục Quân y Bộ Quốc phòng: 
a) Cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học;
b) Chuyển hồ sơ đến Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;

6.6 Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: Ký quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học (Mẫu HH1).

2.Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia
kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học: Giấy XYZ; giấy chuyển
thương, chuyển viện; giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt
động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học từ ngày 30
tháng 4 năm 1975 trở về trước.

3.Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên;
lý lịch quân nhân; Huân chương hoặc Huy chương chiến sĩ giải phóng.

4.Bản sao có chứng thực bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế
quy định, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo quyết định của cơ quan y tế có thẩm quyền
của Bộ Y tế quy định.

Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có
vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau
khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ
60 tuổi) được đơn vị cấp trung đoàn trở lên xác nhận.

b) Người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do
Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, nhưng sinh con
dị dạng, dị tật được Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 80 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 1. Từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đơn vị cấp Bộ mỗi cấp: 10 ngày làm việc. 2. Hội đồng Giám định y khoa: 10 ngày làm việc (không tính thời gian giám định);. 3. Cục Quân y Bộ Quốc phòng: 15 ngày làm việc. 4. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 25 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện 1.1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).2.2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:
a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;
b) Vô sinh;
Kết quả thực hiện Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (Mẫu HH4)
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân (Mẫu HH1)
Căn cứ pháp lý 1.    Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2.    Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao