Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Trình tự thực hiện

1.1Cá nhân lập bản khai kèm (Mẫu KC1) theo bản sao một trong các giấy tờ theo quy định, gửi cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị.

2.2Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3.3Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị kiểm tra, lập danh sách đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ra quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Mẫu KC2).

Cách thức thực hiện Cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ
Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Mẫu KC1).

2.Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: 

a) Huân chương Kháng chiến;


b) Huy chương Kháng chiến; 

c) Huân chương Chiến thắng; 

d) Huy chương
Chiến thắng; 

đ) Giấy chứng nhận đã được khen thưởng tổng kết thành tích
kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế do Cục Tuyên huấn/Tổng
cục Chính trị cấp.

Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 1. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, mỗi cấp: 10 ngày làm việc. 2. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ( Mẫu KC2)
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân (Mẫu KC1)
Căn cứ pháp lý 1.    Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2.    Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Thủ tục hành chính liên quan
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao