Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến (đã từ trần trước khi nhận được quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng)
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2) kèm theo bản sao quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị;

2.2Các cấp từ trung đoàn hoặc tương đương trở lên kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3.3Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị thẩm định, lập danh sách, đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mẫu AH4) do Bộ Quốc phòng quản lý; nhưng từ trần trước khi nhận được quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Cách thức thực hiện Thân nhân hoặc người thờ cúng gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp đối tượng.
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai của thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng có xác nhận của Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi cư trú (Mẫu AH2).

2.Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định phong tặng
danh hiệu Anh hùng;

b) Bằng Anh hùng. 

Số lượng hồ sơ 02
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau: 1. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, mỗi cấp: 10 ngày làm việc;, 2. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện Người đang công tác trong Quân đội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến (đã từ trần trước khi nhận được quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng).
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mẫu AH4).
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân (Mẫu AH2)
Căn cứ pháp lý 1.    Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2.    Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao