Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Cá nhân lập bản khai (Mẫu TĐ1) kèm theo các giấy tờ theo quy định, gửi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị;

2.2Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ xác minh, kết luận hoặc đề nghị Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị kết luận về thời gian bị bắt tù, đày;

3.3Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị xác minh, kết luận về thời gian bị địch bắt tù, đày của đối tượng.

4.4Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;

5.5Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị thẩm định, lập danh sách, đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ra quyết định trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Mẫu TĐ4).

Cách thức thực hiện Cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị
địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần (Mẫu TĐ1).

2.Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: 

a) Lý lịch cán bộ; 

b) Lý
lịch đảng viên; 

c) Lý lịch quân nhân; 

d) Các giấy tờ khác có xác nhận
nơi bị địch bắt cầm tù, thời gian, địa điểm bị tù.

Số lượng hồ sơ 02
Thời hạn giải quyết Từ 55 đến 65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 1. Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý: Không quy định. 2. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị: 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm việc.; 3. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên mối cấp: 10 ngày làm việc. 4. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống.
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Mẫu TĐ4)
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân_MauTĐ1.
Căn cứ pháp lý 1.    Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2.    Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao