Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (đối với người hoạt động cách mạng đang còn sống)
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Cá nhân kê khai quá trình hoạt động cách mạng; xin xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; lập hồ sơ gửi về Cục Cán bộ/TCCT;

2.2Cục Cán bộ/TCCT: 
a) Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Chính trị ký quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 (Mẫu TKN3);
b) Chuyển quyết định công nhận kèm theo hồ sơ đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú để quản lý và thực hiện chế độ, đồng thời chuyển quyết định công nhận kèm theo hồ sơ cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Qua Bưu điện
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai cá nhân (Mẫu TKN1).

2.Bản sao có chứng thực (hai mặt) một trong các giấy tờ:

a) Quyết định nghỉ
hưu;

b) Phiếu cá nhân của cán bộ Quân đội nghỉ hưu;

c) Quyết định phục
viên, xuất ngũ. 3.Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:

a) Lý lịch cán bộ, đảng viên
khai từ năm 1969 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b)
Lý lịch đảng viên khai năm 1975,1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20/4/1974
của Ban Bí thư TW Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp
vào Đảng sau năm 1969 và người hoat động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ
năm 1954 đến 30/4/1975. 

Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

1.Người hoạt động cách mạng thoát ly là người tham gia trong các tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện hoặc cấp hành chính tương đương trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa của từng địa phương và sau đó tiếp tục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến (trừ trường hợp do yêu cầu giảm chính, phục viên hoặc không đủ sức khỏe).

2.Người hoạt động cách mạng không thoát ly là người chỉ hoat động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa của từng địa phương và sau đó tiếp tục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến ( trừ trường hợp do yêu cầu giảm chính, phục viên hoặc không đủ sức khỏe), bao gồm:
a) Người đứng đầu tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc tương đương: Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm Việt Minh, Bí thư nông dân cứu quốc, Bí thư thanh niên cứu quốc, Bí thư phụ nữ cứu quốc;
b) Đội trưởng hoặc tổ trưở