Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (đối với người hoạt động cách mạng còn sống)
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Cá nhân kê khai quá trình hoạt động cách mạng (Mẫu LT1); xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; lập hồ sơ gửi đến Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị.

2.2Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị:
a) Thẩm định hồ sơ, đề nghị Chủ nhiệm TCCT ký quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT3);
b) Chuyển quyết định công nhận kèm theo hồ sơ đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú để quản lý và thực hiện chế độ, đồng thời chuyển quyết định công nhận kèm theo hồ sơ cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Gửi trực tiếp
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai quá trình hoạt động cách mạng (Mẫu LT1);

2.Bản sao có chứng thực (hai mặt) một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định nghỉ
hưu;

b) Phiếu cá nhân của cán bộ Quân đội nghỉ hưu;

c) Quyêt định phục
viên, xuất ngũ. 3.Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định tại Điều 6 Nghị định
số 31/2013/NĐ-CP. cụ thể:

a) Lý lịch của cán bộ, Đảng viên khai từ năm 1962
trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b) Lý lịch khai trong
Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 1965 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III);

c) Lý lịch Đảng viên khai năm 1975,
1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20 tháng 4 năm 1974 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau
năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến
ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Người có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP được xem xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, cụ thể:
1. Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
2. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận người hoạt cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT3)
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT1)
Căn cứ pháp lý 1.    Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2.    Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao