Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong quân đội
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Sau khi Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển đổi công ty, Công ty xây dựng phương án giải quyết lao động dôi dư: Lập danh sách toàn bộ số lao động tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi công ty; danh sách lao động cần sử dụng (trường hợp công ty giải thể, phá sản thì không cần lập danh sách này); danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng;

2.2Công ty phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức để cho ý kiến về danh sách người lao động;

3.3Trên cơ sở ý kiến của Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức, Công ty chốt danh sách người lao động dôi dư;

4.4Công ty hoàn thiện phương án giải quyết người lao động dôi dư, báo cáo cấp trên (cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng) thẩm định và trình Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế-Cơ quan thường trực) phê duyệt;

5.5Sau khi Thủ trưởng Bộ phê duyệt, Công ty ký Quyết định giải quyết hưởng chính sách cho từng người lao động dôi dư nghỉ việc, cấp phiếu học nghề miễn phí cho người lao động có nhu cầu học nghề.

Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

1.+ Văn bản đề nghị phương án giải quyết lao động dôi dư;

2.+ Phương án giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp công ty;

3.+ Danh sách người lao động có tên trong công ty tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

4.+ Danh sách người lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

5.+ Danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi;

6.+ Danh sách người lao động nghỉ hưu trước tuổi và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm quyết định nghỉ việc;

7.+ Danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu
thời gian đóng BHXH tại thời điểm có quyết định nghỉ việc;

8.+ Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động không xác định
thời hạn hưởng trở cấp và dự toán kinh phí chi trả tại thời điểm quyết
định nghỉ việc;

9.+ Danh sách người lao động thực hiện hợp đồng lao động xác định từ đủ 12
tháng đến 36 tháng hưởng trợ cấp và dự toán kinh phí chi trả tại thời
điểm có quyết định nghỉ việc.

Số lượng hồ sơ 6 bộ
Thời hạn giải quyết - Tại Công ty: Không quá 45 ngày làm việc; - Tại cấp đầu mối trực thuộc Bộ: Không quá 10 ngày làm việc; - Tại Bộ Quốc phòng: Không quá 15 ngày làm việc (bao gồm cả thời gian thẩm định của Cục Kinh tế/BQP).
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

1.Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời gian từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng trong công ty TNHH một thành viên do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP, nay tiếp tục thực hiện sắp xếp lại theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Cổ phần hóa, giao, bán chuyển đổi 

2.Người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty trước ngày 21/4/1998 đang chờ việc, tại thời điểm sắp xếp lại, công ty vẫn không bố trí được việc làm.

3.Người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty trước ngày 26/4/2002, nay sắp xếp lại theo phương án giải thể, phá sản.

Kết quả thực hiện - Quyết định về giải quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu.
- Phiếu học nghề miễn phí (cho người lao động có nhu cầu học nghề).
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý -    Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
-    Thông tư số 50/2012/TT-BQP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao