Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất hằng tháng
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Thân nhân của người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2.2Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương đến cấp đơn vị trực thuộc Bộ hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

3.3Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ra quyết định hưởng chế độ tử tuất hàng tháng cho đối tượng.

4.4Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đã được giải quyết, trao cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Thân nhân của người lao động trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Thành phần hồ sơ

1.Tờ khai của thân nhân
người chết (Mẫu số 09-HBQP, có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú
và của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

2.Giấy xác nhận của
chính quyền địa phương nơi người nuôi dưỡng hợp pháp cư trú (trường hợp
thân nhân không phải là vợ hoặc chồng, con, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố
mẹ chồng mà người chết khi còn sống phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng).

3.Giấy chứng nhận của
nhà trường nơi con đang học (trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi
còn đi học).

4.Biên bản giám định
mức suy giảm khả năng lao động (trường hợp thân nhân suy giảm khả năng
lao động).

5.Đơn đề nghị đóng bảo
hiểm xã hội một lần để hưởng tuất hằng tháng (Mẫu số 14D-HBQP, có xác
nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) và phiếu thu bảo hiểm xã hội một
lần, trường hợp người lao động còn thiếu thời gian tối đa không quá 6
tháng mà thân nhân có nguyện vọng đóng tiếp bảo hiểm xã hội cho số tháng
còn thiếu.

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 60 ngày hoặc 90 ngày, cụ thể: 1. Trường hợp thân nhân người lao động cư trú trong một tỉnh: 45 ngày - Cấp trung đoàn và tương đương: 30 ngày. - Cấp sư đoàn và tương đương: 10 ngày. - Cấp đơn vị trực thuộc Bộ: 05 ngày. 2. Trường hợp thân nhân người lao động cư trú ở nhiều tỉnh thì thời gian cấp trung đoàn và tương đương là 75 ngày. 3. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: 15 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

1.Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau, khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:
a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (kể cả đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội);
b) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; do bị nhiễm HIV/AIDS vì tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu;
c) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 phần này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bao gồm:
a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai) chưa đủ 15 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học hoặc đã đủ 15 tuổi trở lên nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao độ

Kết quả thực hiện Quyết định hưởng chế độ tử tuất hằng tháng.
Mẫu đơn, tờ khai

1. Đơn đề nghị đóng BHXH một lần để hưởng tuất hằng tháng (Mẫu số 14D-HBQP).

2. Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu 09-HBQP).

Căn cứ pháp lý 1.    Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
2.    Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã-hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
3.    Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4.    Thông tư số 96/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao