Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Đối tượng nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2.2Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu đối tượng đi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.

3.3Sau khi có kết quả giám định, cơ quan nhân sự các cấp trong Quân đội (từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên) xét duyệt, thẩm định hồ sơ, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

4.4Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định hưởng chế độ cho đối tượng.

5.5Cơ quan tài chính cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận hồ sơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết do cơ quan nhân sự hoặc đối tượng chuyển đến; kiểm tra, chi trả chế độ cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Thành phần hồ sơ

1.Trường hợp đã giám
định: Hồ sơ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần
trước.

2.Trường hợp chưa được giám định:

a) Đối với tai nạn lao động: Các Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao)
sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định đối với
trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật do
tai nạn lao động ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

b) Đối với bệnh nghề nghiệp: Các Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao)
đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi đã điều trị bệnh nghề nghiệp
ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám bệnh
nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao) hoặc phiếu hội chẩn bệnh nghề
nghiệp (bản chính hoặc bản sao).

3.Sổ theo dõi sức khoẻ của cơ quan quân y đơn vị (bản chính hoặc bản sao).

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 140 ngày (không kể thời gian giám định), cụ thể: 1. Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu đối tượng đi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động, trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày đối tượng điều trị ổn định xong ra viện. 2. Sau khi có kết quả giám định, cơ quan nhân sự các cấp trong Quân đội (từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên) xét duyệt, thẩm định hồ sơ, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, trong thời gian như sau: 20 ngày đối với cấp trung đoàn và tương đương, 10 ngày đối với cấp sư đoàn và tương đương, 05 ngày đối với cấp đơn vị trực thuộc Bộ. 3. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện 1.Người lao động đã hưởng hoặc chưa hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
Nay giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.
Kết quả thực hiện Quyết định hưởng chế độ đối với người lao động.
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý 1.    Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
2.    Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiếm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
3.    Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4.    Thông tư số 96/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao