Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Đối tượng nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2.2Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương đến cấp đơn vị trực thuộc Bộ hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

3.3Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ra quyết định hưởng chế độ một lần cho đối tượng.

4.4Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ra quyết định hưởng chế độ một lần cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Thành phần hồ sơ

1.Bản khai cá nhân về
thời gian, địa bàn phục vụ Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số
03A-BHKV kèm theo Công văn số 32/BHXH-CĐCS ngày 27/01/2011 của Bảo hiểm
xã hội Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực một lần đối với
người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo Nghị định
số 122/2008/NĐ-CP), áp dụng đối với trường hợp người lao động trước
tháng 01 năm 2007 ở các địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực.

2.Bản dịch tiếng Việt
được công chứng (bản chính hoặc bản sao) của bản thị thực nhập cảnh được
lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn
do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài
định cư.

3.Riêng đối với người
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thay bằng đơn đề nghị hưởng trợ cấp
bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 12A-HBQP, có xác nhận của Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị).

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày, cụ thể: 1. Cấp trung đoàn và tương đương: 05 ngày. 2. Cấp sư đoàn và tương đương: 05 ngày. 3. Cấp đơn vị trực thuộc Bộ: 05 ngày. 4. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: 15 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Riêng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thay bằng đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 12A-HBQP, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).
Kết quả thực hiện Quyết định về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Mẫu đơn, tờ khai

1.Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 03A-BHKV)

2. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần (Mẫu số 12A-HBQP)

Căn cứ pháp lý
1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
2. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3. Thông tư số 96/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao