Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận)
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Đối tượng nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2.2Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương đến cấp đơn vị trực thuộc Bộ hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

3.3Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ra quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng cho đối tượng.

4.4Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng đã được giải quyết, trao cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Thành phần hồ sơ

1.Giấy đăng ký nhận
lương hưu và nơi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (Mẫu số
13-HBQP, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

2.Đơn đề nghị đóng bảo
hiểm xã hội một lần để hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 14C-HBQP, có xác
nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) và phiếu thu đóng bảo hiểm xã hội
một lần, áp dụng đối với trường hợp còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã
hội tối đa không quá 6 tháng.

3.Bản khai cá nhân về
thời gian, địa bàn phục vụ Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số
03A-BHKV kèm theo Công văn số 32/BHXH-CĐCS ngày 27/01/2011 của Bảo hiểm
xã hội Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực một lần đối với
người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo Nghị định
số 122/2008/NĐ-CP), áp dụng đối với trường hợp người lao động trước
tháng 01 năm 2007 ở các địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực.4.Giấy chứng nhận chấp
hành xong hình phạt tù (bản sao); quyết định tiếp nhận và xếp lương của
cấp có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 60 ngày, cụ thể: 1. Cấp trung đoàn và tương đương: 10 ngày. 2. Cấp sư đoàn và tương đương: 10 ngày. 3. Cấp đơn vị trực thuộc Bộ: 10 ngày. 4. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: 30 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

1.Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định.

2.Có xác nhận chấp hành xong hình phạt tù; quyết định tiếp nhận và xếp lương của cấp có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.
Mẫu đơn, tờ khai

1. Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 03A-BHKV)

2. Đơn đề nghị đóng bảo hiểm xã hội một lân để hưởng hưu trí (Mẫu số 14C-HBQP)

3. Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu (Mẫu số 13-HBQP).

Căn cứ pháp lý 1.    Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
2.    Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã-hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
3.    Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4.    Thông tư số 96/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao