Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với hậu phương Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Hạ sĩ quan, binh sĩ làm Bản khai nộp cho cán bộ đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương;

2.2Cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương tiếp nhận Bản khai, kiểm tra và đề nghị cấp trên trực tiếp;

3.3Cấp trung đoàn hoặc tương đương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp cho đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương (nơi hạ sĩ quan, binh sĩ công tác)
Thành phần hồ sơ Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí
Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương: 01 ngày làm việc; - Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí
Căn cứ pháp lý - Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21/12/1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14/6/2005;
- Luật giáo dục năm 2005;
- Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (Nghị định số 88/2011/NĐ-CP);
- Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Bộ Quốc phòng, Bô Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP;
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao