Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cấp giấy giới thiệu (mẫu 03) và có trách nhiệm khai báo chính xác những thông tin để ghi trong giấy giới thiệu.

2.2Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy giới thiệu cho đối tượng đi tìm mộ liệt sĩ.

3.3Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ nộp đơn cho đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu các giấy tờ theo quy định.

4.4Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên, căn cứ vào các giấy tờ của thân nhân quyết định hỗ trợ

Cách thức thực hiện Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ nộp đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã nới cư trú xin cấp giấy giới thiệu
Thành phần hồ sơ

1.Giấy giới thiệu (bản chính).

2.Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc (trong đó: Ủy ban nhân dân: 01 ngày làm việc; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên: 03 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện 1.Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể:
a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang;
b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi tr2.Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ số lượng không quá 03 người, mỗi năm 01 lần.
Kết quả thực hiện Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý 1.    Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối vói tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
2.    Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC Ngày^ 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quỵết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tố chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao