Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với hậu phương Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Đối tượng nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2.2Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình.

3.3Cấp sư đoàn và tương đương đến đơn vị trực thuộc Bộ xét duyệt, thẩm định hồ sơ, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

4.4Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định cấp tiền cho đối tượng.

5.5Cơ quan tài chính cấp trung đoàn và tương đương tiếp nhận hồ sơ đã được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết do cơ quan nhân sự hoặc đối tượng chuyển đến; kiểm tra, cấp tiền cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Thành phần hồ sơ

1.Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2.Chỉ định của cơ sở
chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và
Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh hoặc Hội đồng Giám định y khoa cấp
quân khu, quân đoàn trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật
do tai nạn lao động, bệnh nhề nghiệp. Đối với trường hợp có chỉ định lắp
mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính hoặc bản sao).

3.Vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 50 ngày, cụ thể: 1. Cấp trung đoàn và tương đương: 20 ngày. 2. Cấp sư đoàn và tương đương đối với: 10 ngày. 3. Đơn vị trực thuộc Bộ: 05 ngày. 4. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng: 15 ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

1.Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

2.Có chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh hoặc Hội đồng Giám định y khoa cấp quân khu, quân đoàn trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kết quả thực hiện Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý 1.    Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
2.    Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiếm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
3.    Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4.    Thông tư số 96/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao