Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ (đối với người đang công tác trong Quân đội)
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.2Cấp trung đoàn và tương đương trở lên kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ báo cáo lên cấp trên trực tiếp, gửi Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;

2.1Đối tượng làm đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật (Mẫu TL), kèm theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt theo quy định, gửi đơn vị đang quản lý cấp trung đoàn và tương đương xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền;

3.3Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị thẩm định hồ sơ, đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật; cấp lại hồ sơ thương binh; chuyển trả cơ quan, đơn vị đề nghị.

Cách thức thực hiện Cá nhân gửi hồ sơ đến đơn vị đang quản lý cấp trung đoàn và tương đương.
Thành phần hồ sơ

1.Đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật
(Mẫu TL).2.Bản chính một hoặc các giấy tờ sau:

a) Sổ trợ cấp thương tật (ban hành theo
quy định tại Thông tư số 254/TT-LB ngày 10/11/1967 của Liên bộ Nội vụ - Quốc
phòng - Công an).

b) Sổ Thương binh (ban hành theo Thông tư số 53/TBXH ngày
24/12/1981 của Bộ Thương binh và Xã hội).

c) Biên bản giám định thương tật
của Hội đồng Giám định y khoa; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ
cấp thương tật (sao y bản chính nếu là quyết định tập thể); 

d) Trường hợp
không có các giấy tờ nêu trên, nhưng đã được xếp hạng thương tật và có Bản trích
lục hồ sơ thương tật được lập từ danh sách hoặc hồ sơ thương binh đang quản lý
tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị hoặc
Cục Người có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 70 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:; 1. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, mỗi cấp:10 ngày làm việc. 2. Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị: 30 ngày làm việc. 3. Cục trưởng Cục Chính trị hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị): 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Thương binh bị ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ.
Kết quả thực hiện Cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đố với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ.
Mẫu đơn, tờ khai Đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật 
Căn cứ pháp lý
1. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao