Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với Quân đội
Trình tự thực hiện

1.1Đối tượng nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.

2.2Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị.

Cách thức thực hiện Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị
Thành phần hồ sơ

Một số giấy tờ sau:

 a) Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) trong trường hợp con của người lao động điều trị nội trú.

 b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp con của người lao động điều trị ngoại trú (Mẫu số C65-HD theo quy định của Bộ Tài chính) hoặc giấy tờ khám, chữa bệnh, sổ khám, chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên cảu người mẹ hoặc củ người cha;tên, tuổi của con, số ngày nghỉ để chăm sóc con ốm.

Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đâu khong trùng nhau thì giấy tờ nêu trên là của các con bị ốm.

Số lượng hồ sơ 1 (bộ)
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Người có con dưới 7 tuổi bị ốm đau (kể cả con nuôi theo quy định cảu pháp luật) phải nghỉ việc để chăm sóc con đau ốm và có xác nhận của cơ sở y tế.
Kết quả thực hiện Giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm.
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý 1.    Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
2.    Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiếm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
3.    Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4.    Thông tư số 96/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Quân đội.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao