Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Về đối tượng được cộng nối thời gian công tác
Câu hỏi: Tôi sinh năm 1962, tham gia cách mạng năm 1978, nhập ngũ vào Quân đội năm 1980, xuất ngũ năm 1995 (thời gian công tác trong Quân đội là 16 năm, trong đó có 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia). Đến năm 2004 tôi tiếp tục tham gia công tác tại xã, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến nay đã 11 năm. Vậy, năm 2015 tôi xin nghỉ việc có được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ hưu trí không? (Tham Cao, caotritham@gmail.com)
Người gửi: Tham Cao Thư điện tử: caotritham@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 06/07/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 07/07/2017
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân thì: Quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm (05) chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung thư trình bày thì Ông phục viên, xuất ngũ năm 1995, do đó Ông không thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian công tác tại xã (phường) để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ công tác ở xã theo quy định tại Nghị định nêu trên.

Lượt xem: 709
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao