Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Về hưởng lương hàng tháng theo chế độ hưu trí
Câu hỏi: Tôi nhập ngũ ngày 09/9/1971, đi B tháng 02/1972 (đơn vị đi B là Đoàn 2065), có 09 năm 6 tháng làm chuyên gia quân sự tại Cămpuchia (thuộc Đoàn 7701, Mặt trận 779, Quân khu 7). Tháng 3/1989, tôi về phục viên với quân hàm Đại uý, nhưng chưa hưởng tiền trợ cấp phục viên, xuất ngũ một lần. Tiếp sau đó, ngày 29/3/1989, tôi đi lao động hợp tác tại Đức theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng với thời hạn là 05 năm. Nhưng vì lý do bất khả kháng của nước sở tại khi ấy, nên sau 02 năm, vào ngày 23/02/1991, tôi phải về nước trước thời hạn. Theo quy định tại Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì thời gian lao động hợp tác quốc tế được bảo lưu và cộng dồn với thời gian thực tế công tác trong Quân đội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Như vậy, tôi có 17 năm 7 tháng công tác liên tục trong Quân đội và 02 năm đi lao động hợp tác ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, tính tổng cộng tôi có 19 năm 7 tháng tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tôi đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nay tôi muốn nộp lại toàn bộ số tiền trợ cấp đã hưởng và xin đóng tiếp 05 tháng bảo hiểm cho đủ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định để chuyển sang hưởng lương hàng tháng theo chế độ hưu trí thì có được không và nếu được thì cần phải làm những thủ tục cần thiết gì? (Dương Văn Thông, thôn Yêm, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang)
Người gửi: Dương Văn Thông Thư điện tử: duongthong321@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 06/07/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 07/07/2017
Trả lời: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì không có quy định đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương được trả lại Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng và nộp lại số tiền trợ cấp đã hưởng để được đóng tiếp bảo hiểm xã hội còn thiếu như Ông kiến nghị. Đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng đối với trường hợp đang trong thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; hoặc quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm (05) chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 663
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao