Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Về chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh
Câu hỏi: Đơn vị tôi có đồng chí Huỳnh Thế Khánh là thương binh (đang hưởng chế độ thương binh 4/4 hàng tháng) làm Chủ tịch Hội CCB phường gần 2 nhiệm kỳ. Sắp đến sẽ giải quyết nghỉ việc theo quy định không quá 2 nhiệm kỳ. Ngành BHXH bảo rằng “Trong quy định chỉ có hưu trí mới có chế độ trợ cấp mỗi năm công tác bằng nửa tháng lương, trường hợp là thương binh như đồng chí Khánh không được thanh toán trợ cấp mỗi năm công tác bằng nửa tháng lương chức danh vì trong quy định không có. Như vậy có đúng không theo chính sách không? Theo tôi đ/c Khánh là thương binh, hưởng chế độ bảo hiểm như hưu trí tại sao không được? Rất mong được sự hướng dẫn của Cục Chính sách. (Văn Nho, ccbphanthiet@gmail.com)
Người gửi: Văn Nho Thư điện tử: ccbphanthiet@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Thương bị liệt sĩ Ngày gửi: 06/07/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 07/07/2017
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh thì: Cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường, thị trấn; Cựu chiến binh tham gia công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh từ cấp huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh trở lên, khi thôi công tác hội, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được hưởng trợ cấp một lần bằng nửa (1/2) tháng lương theo mức lương hiện lĩnh tại cấp Hội mà Cựu chiến binh đang công tác.

Theo thư phản ánh, ông Huỳnh Thế Khánh trong thời gian đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh, do đó không thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định nêu trên./.


                                                                                                                                                                      Phòng NCTH/Cục Chính sách

Lượt xem: 669
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao