Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi: Tổng số đối tượng thuộc diện được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong cả nước là hơn 1,2 triệu người. Xin đồng chí cho biết, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện? (Thính giả VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam, )
Người gửi: Nguyên Ly Thư điện tử: lynguyen21341@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 06/07/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 07/07/2017
Trả lời:

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay ở các đơn vị, địa phương trong xét duyệt, giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quy định còn có khó khăn vướng mắc nổi lên đó là: Việc xác định đối tượng đối với nhóm đối tượng không còn giấy tờ; Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế còn chưa đầy đủ; một số đối tượng kê khai các tiêu chí chưa đúng theo quy định; một số đối tượng đi làm ăn xa chưa nắm được các thông tin về chế độ, chính sách…

Để khắc phục khó khăn nêu trên, Ban Chỉ đạo 24/BQP đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 các cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, bổ sung kế hoạch, biện pháp thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, chấp hành nghiêm quy trình, quy định trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ; đối với nhóm đối tượng không có giấy tờ thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, mở rộng thành phần xét duyệt của Hội đồng Chính sách cấp xã. Đồng thời, trong quá trình xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ đối với các đối tượng, ngoài việc tra cứu địa bàn, thời gian, đơn vị tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại “Danh mục” do Bộ Tổng Tham mưu ban hành, các đơn vị, địa phương được sử dụng kết quả giải mã phiên hiệu, ký hiệu các đơn vị tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ Quốc phòng ban hành để xét duyệt, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định đối với các đối tượng.

Với việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, đến nay các địa phương đã cơ bản thuận lợi trong tổ chức thực hiện./.


                                                                                                                                                                   Phòng NCTH/Cục Chính sách

Lượt xem: 627
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao