Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ
Câu hỏi: Tôi sinh tháng 4/1956, nhập ngũ tháng 2/1975, đến tháng 11/1990 về phục viên. Từ tháng 4/1996 tới nay đi làm liên tục trong doanh nghiệp (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có tham gia BHXH đủ 5 chế độ; đến tháng 5/2016, tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Hiện tôi đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vậy, trường hợp của tôi Nhà nước có thu lại trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ để được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian tham gia BHXH sau này để tính hưởng chế độ khi nghỉ hưu không? Nếu thu thì trình tự như thế nào? Trường hợp, nếu tôi không được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng chế độ khi nghỉ hưu, thì ngoài lương hưu hàng tháng, tôi có tiếp tục được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ nữa hay không? (Trương Vân, truongvanvaytc@gmail.com)
Người gửi: Trương Vân Thư điện tử: truongvanvaytc@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 22/05/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 23/05/2017
Trả lời:

        Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân thì: Quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm (05) chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

        Theo thư phản ánh, Ông phục viên tháng 11/1990, hiện nay đang làm việc trong doanh nghiệp có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 05 chế độ. Vì vậy, nếu Ông trả lại quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nộp lại số tiền trợ cấp đã nhận thì  thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định nêu trên.

        Về thủ tục thu hồi quyết định và nộp lại số tiền trợ cấp hàng tháng đã nhận đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 3313/BQP-CT ngày 24/11/2011 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Ông liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự huyện hoặc Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.


                                                                                                                                                                   Phòng NCTH/Cục Chính sách

Lượt xem: 668
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao