Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Chuyển công tác sang đơn vị chiến đấu
Câu hỏi: Theo Thông tư số 114/2015/TT-BQP ngày 28/9/2015 của Bộ Quốc phòng quy định về bố trí sử dụng và chế độ chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa và tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu. Ở Khoản 1 Điều 3 của Thông tư nêu rõ: “Tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Sĩ quan, QNCN đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì thực hiện chính sách thôi phục vụ tại ngũ (hưu trí, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành…) và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành”. Vậy, trường hợp của tôi sau khi công ty cổ phần hóa trong vòng 5 năm, tôi có được Cục Cán bộ quan tâm chuyển công tác sang đơn vị chiến đấu hay không, nếu tôi không có nguyện vọng công tác ở đơn vị kinh tế nữa. Hiện tại tôi rất muốn phục vụ cống hiến trong ngành Quân đội, nhưng trường hợp của tôi nếu cho phục viên đã có sự phù hợp chưa? (Nhat Dong Phung, nhatdong4@gmail.com)
Người gửi: Nhat Dong Phung Thư điện tử: nhatdong4@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 18/05/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 19/05/2017
Trả lời:

Căn cứ Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương (tại Thông báo Kết luận số 509-TB/VPQUTW ngày 28/7/2014 của Văn phòng Quân ủy Trung ương) và quy định tại Thông tư số 114/2015/TT-BQP ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì sau thời gian 5 năm hoạt động kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu sĩ quan, QNCN không được người đại diện vốn Nhà nước phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cổ phần lựa chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí, sắp xếp vào các vị trí chủ chốt (từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên) thì thực hiện chế độ, chính sách thôi phục vụ tại ngũ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư nêu trên.

Theo quy định tại Thông tư số 114/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị là cơ quan chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo việc quản lý quân số theo tổ chức, biên chế; bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ sĩ quan, QNCN thuộc diện cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và công ty cổ phần hóa có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu. Vì vậy, để biết thêm thông tin về nội dung này, đề nghị đồng chí liên hệ với Cơ quan nhân sự cấp trên để được trả lời cụ thể./.


                                                                                                                                                               Phòng NCTH/Cục Chính sách

Lượt xem: 659
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao