Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Chế độ trợ cấp khi phục viên chuyển ngành
Câu hỏi: Tôi nhập ngũ từ năm 1972 đến 1982 phục viên chuyển ngành đến năm 1989 nghỉ chế độ mất sức lao động. Tôi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam từ năm 1977 đến 1978; 1979 đến 1982 ở Đoàn chuyên gia quân sự 9904 tại tỉnh Căm Pốt Campuchia hiện nay chưa được hưởng chế độ gì trong thời gian ở Quân đội? Cho tôi hỏi, chế độ trợ cấp khi phục viên chuyển ngành chưa lĩnh có được làm lại không (giấy tờ gốc vẫn còn); làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn ở campuchia được hưởng chế độ gì? Nếu được thì làm thủ tục như thế nào? (Nguyễn Hoàng Nam, nguyenhoangnam83ln@gmail.com)
Người gửi: Nguyễn Hoàng Nam Thư điện tử: nguyenhoangnam83ln@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 03/05/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 05/05/2017
Trả lời:

1. Về chế độ trợ cấp khi phục viên chuyển ngành chưa được hưởng
     Chế độ phục viên chuyển ngành giai đoạn trước tháng 9/1985 được thực hiện thống nhất theo Quyết định số 178/CP ngày 20/7/1974 của Hội đồng Chính phủ;  theo quy định tại Quyết định nêu trên và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì việc tiếp nhận, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ đối với quân nhân chuyển ngành thuộc trách nhiệm của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội và cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ chuyển ngành về công tác thực hiện chi trả. Hiện nay, Đảng và Nhà nước không có quy định truy lĩnh trợ cấp đối với các trường hợp chưa được nhận trợ cấp phục viên chuyển ngành như Ông phản ánh.

2. Về chế độ, chính sách liên quan đến quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ; tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và chuyên gia giúp bạn  Campuchia sau 30/4/1975.


a) Về chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ nhập ngũ trước 30/4/1975.


Theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương thì trường hợp của Ông theo thư phản ánh hiện đang hưởng chế độ mất sức lao động; do đó, không thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định nêu trên. 


Mặt khác, Ông nhập ngũ trước ngày 30/4/1975, do đó không thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.


b) Về chế độ, chính sách đối với chuyên gia giúp Căm-pu-chi-a sau 30/4/1975


    Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a thì đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định nêu trên là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo yêu cầu của bạn và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn, gồm: Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động; người đang công tác hoặc người nghỉ việc chờ hưởng hưu trí hoặc người đã thôi việc. 


Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định nêu trên thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.


Để biết thêm thông tin chi tiết về đối tượng, điều kiện hưởng chế độ đối với chuyên gia giúp Căm-pu-chi-a, đề nghị Ông liên hệ với Ủy ban nhân dân xã hoặc Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú để được trả lời cụ thể./. 


                                                                                                                                                                    Phòng NCTH/Cục Chính sách

Lượt xem: 647
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao