Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Câu hỏi: Tôi có người chú sinh năm 1957, nhập ngũ tháng 02/1975, phục viên tháng 5/1990. Từ năm 1994 đến nay tham gia công tác tại xã, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có đóng BHXH bắt buộc. Năm 2010, sau khi có Thông tư liên tịch số 110 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ, chú tôi đã lập hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Xin hỏi quý cơ quan, trường hợp của chú tôi là người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, có tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ có đúng hay không; đến năm 2017, chú tôi đủ 60 tuổi, đóng BHXH bắt buộc được 23 năm thì có được hưởng chế độ lương hưu cùng với chế độ trợ cấp hằng tháng không? Nếu không thì sẽ được giải quyết như thế nào? (Lăng Quốc Long, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang)
Người gửi: Lăng Quốc Long Thư điện tử: quoclong@gmail.com
Địa chỉ: Bắc Giang Số điện thoại:
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 03/05/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 04/05/2017
Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương thì những người có đủ từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; trường hợp không đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí thì được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg nêu trên.
     Theo thư phản ảnh, chú của Ông hiện đang tham gia công tác ở xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đến năm 2017 thôi công tác ở xã, có đủ điều kiện nghỉ hưu. Vì vậy, khi thực hiện chế độ hưu trí phải trả lại Quyết định và truy thu số tiền trợ cấp hàng tháng đã hưởng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp, chú của Ông không có nguyện vọng cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian công tác ở xã để tính hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, thì thời gian công tác trong Quân đội được tính hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/1010/QĐ-TTg nêu trên./. 

                                                                                                                                                                 Phòng NCTH/Cục Chính sách

Lượt xem: 655