Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi cách tính tiền phụ cấp của Trường Quân sự Quân khu 9
Câu hỏi:
Tôi được triệu tập tập huấn sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 9 từ ngày 01 đến ngày 30/12/2016; hỏi cách tính tiền phụ cấp của Trường Quân sự Quân khu 9 có đúng không (kèm theo bảng tính phụ cấp)? (Võ Minh Tuấn, minhtuan26051987@gmail.com)
Người gửi: Võ Minh Tuấn Thư điện tử: caubexomgiau@gmail.com
Địa chỉ: quân khu 9 Số điện thoại: 0976785074
Lĩnh vực: Người có công Ngày gửi: 11/04/2017
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: anhtv
Ngày trả lời: 11/04/2017
Trả lời:

Sau khi thống nhất với Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 24/4/1998 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thì sĩ quan dự bị không thuộc đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu được hưởng chế độ, chính sách như sau:

a) Về tiền lương, phụ cấp: Tính theo cấp bậc quân hàm hiện tại của sĩ quan dự bị, nếu sĩ quan dự bị có thời gian tập trung từ 05 ngày trở lên trong một đợt thì mức phụ cấp một ngày bằng lương chính chia cho 26 ngày, trừ tiền ăn một ngày;

b) Tiền tàu xe, phụ cấp đi đường: Thực hiện theo chế độ hiện hành như quân nhân tại ngũ;

Các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền tàu xe tại Điểm a, b nêu trên, do đơn vị Quân đội tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra trực tiếp chi trả cho sĩ quan dự bị khi kết thúc đợt tập trung.

c) Chế độ trợ cấp cho gia đình: Đối với sĩ quan dự bị đã qua phục vụ tại ngũ được hưởng khoản trợ cấp cho gia đình như sau:

- Người không hưởng tiền lương, tiền công (không phân biệt thành phần kinh tế) được trợ cấp một ngày bằng 0,1 mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ (nay là lương cơ sở; mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 01/5/2016 là 1.210.000 đồng).

- Người đang hưởng tiền lương, tiền công của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng trợ cấp một ngày bằng 0,05 mức lương cơ sở.

Đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lập danh sách quân nhân dự bị tập trung trong từng đợt, xác nhận số ngày tập trung và mức trợ cấp cho từng quân nhân dự bị gửi về cơ quan quân sự huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện chi trả trợ cấp cho quân nhân dự bị sau khi kết thúc đợt tập trung.

2. Đối với trường hợp được triệu tập bổ túc cán bộ Tiểu đoàn, huấn luyện chuyển loại chính trị và các ngành binh chủng

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28/11/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị được thực hiện trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, như sau:

- Về tiền lương: Được bảo đảm 01 tháng lương theo cấp bậc quân hàm hiện tại của sĩ quan dự bị; số tiền lương sĩ quan dự bị được thanh toán bằng tiền lương tháng đó, trừ đi tiền ăn trong tháng.

- Về tiền tàu xe, phụ cấp đi đường và chế độ trợ cấp cho gia đình được tính như sĩ quan dự bị tập huấn tại Khoản 1 nêu trên.

          Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Ông liên hệ với Trường Quân sự Quân khu 9 và Ban Chỉ huy quân sự huyện nơi cư trú để được xem xét, giải quyết theo quy định./.
 

Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Lượt xem: 659
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao