Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu
Người gửi: Nguyễn Xuân Thỏa  -  21/08/2017
Kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị
Người gửi: Nguyễn Văn Bình  -  21/08/2017
Thủ tục di chuyển hài cốt
Người gửi: Ngô Văn Phúc  -  21/08/2017
Chế độ, chính sách với đối tượng thuộc biên chế các đội tìm kiếm
Người gửi: Hoàng Văn Thi  -  21/08/2017
Chế độ, chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền
Người gửi: Phạm Văn Minh  -  21/08/2017
Ký hiệu, phiên hiệu ghi trên Giấy báo tử
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng  -  21/08/2017
Hồ sơ giám định hưởng chế độ thương binh
Người gửi: Nguyễn Văn Sơn  -  21/08/2017
Xác nhận thương binh và người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh
Người gửi: Nguyễn Văn Minh  -  21/08/2017
Thủ tục hồ sơ xác nhận thương binh
Người gửi: Hoàng Văn Minh  -  21/08/2017
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Người gửi: Nguyễn Văn Mậu  -  21/08/2017
Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Trần Đăng Tùng  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Thùy Nga  -  15/08/2017
Giải quyết việc làm cho con đẻ của thương, bệnh binh nặng
Người gửi: Mạnh Lê  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Đô  -  15/08/2017
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Bùi Hồng Thắng  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Trần Đình Ngọ  -  15/08/2017
Chế độ theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trịnh Thu Bao  -  15/08/2017
Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Võ Văn Dứt  -  15/08/2017
Chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức Nhà nước
Người gửi: Vũ Quốc Huy  -  15/08/2017
chế độ theo Thông tư số 109/2013/TT-BQP ngày 20/8/2013
Người gửi: (Hoan Ngọc  -  15/08/2017
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Văn Phong  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Phạm Hồng Tuyến  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Hà Vĩnh Phương  -  06/07/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Hải Thành  -  06/07/2017
Về đối tượng được cộng nối thời gian công tác
Người gửi: Tham Cao  -  06/07/2017
Về hưởng lương hàng tháng theo chế độ hưu trí
Người gửi: Dương Văn Thông  -  06/07/2017
Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân
Người gửi: Phương Nguyên  -  06/07/2017
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Lê Đình Hùng  -  06/07/2017
Bổ sung tên liệt sĩ vào Bảng vàng ghi danh liệt sĩ
Người gửi: Năm Lộc  -  06/07/2017
Về chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh
Người gửi: Văn Nho  -  06/07/2017
Cách tính hưởng trợ cấp nghỉ hưu và tính lương hưu
Người gửi: Van Nung Ly  -  06/07/2017
Chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyên Ly  -  06/07/2017
Chế độ, chính sách, trong Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Văn Chinh  -  22/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Hải Thành  -  22/06/2017
Đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần
Người gửi: Nguyễn Minh Dũng  -  22/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
Người gửi: Nguyễn Văn Tám  -  22/06/2017
Đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần
Người gửi: Văn Hiếu  -  22/06/2017
Tư vấn về chế độ, chính sách thăm viếng mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang
Người gửi: Nguyễn Kim Tiệm  -  22/06/2017
Về việc xin nghỉ hưu sau thời gian công tác trong Quân đội là 25 năm
Người gửi: Ha Thanh  -  22/06/2017
Về chỉnh sửa, cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu liệt sĩ
Người gửi: Phạm Hồng  -  22/06/2017
Công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Người gửi: Yên Thu Hà  -  19/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg hay Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
Người gửi: thuongvo40  -  22/05/2017
Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP
Người gửi: Nguyễn Minh Đăng  -  22/05/2017
Tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh
Người gửi: Lê Văn Lập  -  22/05/2017
Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trương Vân  -  22/05/2017
Chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Nguyễn Đức Nhật  -  22/05/2017
Hồ sơ xin hưởng chính sách trợ cấp một lần
Người gửi: Trần Xuân Thanh  -  22/05/2017
Về chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Nguyễn Chí Nguyện  -  22/05/2017
Chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Lê Việt Bắc  -  22/05/2017
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội
Người gửi: Binh Vu Thien  -  22/05/2017
Các thủ tục để được đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương
Người gửi: Ngô Xuân Tùng  -  18/05/2017
Hướng dẫn tìm lại hồ sơ thương binh
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc  -  18/05/2017
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trần Văn Tuân  -  18/05/2017
Hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP
Người gửi: Lê Xuân Cường  -  18/05/2017
Nối lại thời gian bảo hiểm đã nộp trong Quân đội
Người gửi: Phạm Thanh Phan Trú  -  18/05/2017
Chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Vũ Tản Hồng  -  18/05/2017
Hướng dẫn xác nhận thời gian công tác trong Quân đội
Người gửi: Lê Huy Thiện  -  18/05/2017
Về việc đính chính các thông tin và xem xét, xác nhận liệt sĩ
Người gửi: Lê Thanh Nga  -  18/05/2017
Chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ và cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ
Người gửi: Văn Đức  -  18/05/2017
Đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Trần Văn Thanh  -  18/05/2017
Chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Trần Chí Thành  -  18/05/2017
Chuyển công tác sang đơn vị chiến đấu
Người gửi: Nhat Dong Phung  -  18/05/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Huu Nguyen Thai  -  18/05/2017
Thực hiện kéo dài thời gian phục vụ trong Quân đội
Người gửi: Trần Trọng Tâm  -  18/05/2017
Trích lục, cung cấp thông tin về liệt sĩ
Người gửi: Văn Trường  -  18/05/2017
Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Người gửi: Thực Trần  -  18/05/2017
Tìm mộ về liệt sĩ
Người gửi: Đặng Giang  -  08/05/2017
Tìm thông tin về liệt sĩ
Người gửi: Trần Ngọc Hà  -  08/05/2017
Thủ tục tìm mộ liệt sĩ
Người gửi: Bùi Hữu Thành  -  08/05/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành
Người gửi: Ngô Chiến Thắng  -  08/05/2017
chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
Người gửi: Nguyễn Xuân Bắc  -  08/05/2017
Chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Lê Hoà  -  08/05/2017
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoà  -  08/05/2017
Chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Nguyễn Văn Đoàn  -  08/05/2017
Chế độ trợ cấp khi phục viên chuyển ngành
Người gửi: Nguyễn Hoàng Nam  -  03/05/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao