Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu
Người gửi: Nguyễn Xuân Thỏa  -  21/08/2017
Kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị
Người gửi: Nguyễn Văn Bình  -  21/08/2017
Thủ tục di chuyển hài cốt
Người gửi: Ngô Văn Phúc  -  21/08/2017
Chế độ, chính sách với đối tượng thuộc biên chế các đội tìm kiếm
Người gửi: Hoàng Văn Thi  -  21/08/2017
Chế độ, chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền
Người gửi: Phạm Văn Minh  -  21/08/2017
Ký hiệu, phiên hiệu ghi trên Giấy báo tử
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng  -  21/08/2017
Hồ sơ giám định hưởng chế độ thương binh
Người gửi: Nguyễn Văn Sơn  -  21/08/2017
Xác nhận thương binh và người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh
Người gửi: Nguyễn Văn Minh  -  21/08/2017
Thủ tục hồ sơ xác nhận thương binh
Người gửi: Hoàng Văn Minh  -  21/08/2017
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Người gửi: Nguyễn Văn Mậu  -  21/08/2017
Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Trần Đăng Tùng  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Thùy Nga  -  15/08/2017
Giải quyết việc làm cho con đẻ của thương, bệnh binh nặng
Người gửi: Mạnh Lê  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Đô  -  15/08/2017
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Bùi Hồng Thắng  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Trần Đình Ngọ  -  15/08/2017
Chế độ theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trịnh Thu Bao  -  15/08/2017
Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Võ Văn Dứt  -  15/08/2017
Chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức Nhà nước
Người gửi: Vũ Quốc Huy  -  15/08/2017
chế độ theo Thông tư số 109/2013/TT-BQP ngày 20/8/2013
Người gửi: (Hoan Ngọc  -  15/08/2017
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Văn Phong  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Phạm Hồng Tuyến  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Hà Vĩnh Phương  -  06/07/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Hải Thành  -  06/07/2017
Về đối tượng được cộng nối thời gian công tác
Người gửi: Tham Cao  -  06/07/2017
Về hưởng lương hàng tháng theo chế độ hưu trí
Người gửi: Dương Văn Thông  -  06/07/2017
Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân
Người gửi: Phương Nguyên  -  06/07/2017
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Lê Đình Hùng  -  06/07/2017
Bổ sung tên liệt sĩ vào Bảng vàng ghi danh liệt sĩ
Người gửi: Năm Lộc  -  06/07/2017
Về chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh
Người gửi: Văn Nho  -  06/07/2017
Cách tính hưởng trợ cấp nghỉ hưu và tính lương hưu
Người gửi: Van Nung Ly  -  06/07/2017
Chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyên Ly  -  06/07/2017
Chế độ, chính sách, trong Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Văn Chinh  -  22/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Hải Thành  -  22/06/2017
Đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần
Người gửi: Nguyễn Minh Dũng  -  22/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
Người gửi: Nguyễn Văn Tám  -  22/06/2017
Đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần
Người gửi: Văn Hiếu  -  22/06/2017
Tư vấn về chế độ, chính sách thăm viếng mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang
Người gửi: Nguyễn Kim Tiệm  -  22/06/2017
Về việc xin nghỉ hưu sau thời gian công tác trong Quân đội là 25 năm
Người gửi: Ha Thanh  -  22/06/2017
Về chỉnh sửa, cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu liệt sĩ
Người gửi: Phạm Hồng  -  22/06/2017
Công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Người gửi: Yên Thu Hà  -  19/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg hay Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
Người gửi: thuongvo40  -  22/05/2017
Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP
Người gửi: Nguyễn Minh Đăng  -  22/05/2017
Tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh
Người gửi: Lê Văn Lập  -  22/05/2017
Chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trương Vân  -  22/05/2017
Chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Nguyễn Đức Nhật  -  22/05/2017
Hồ sơ xin hưởng chính sách trợ cấp một lần
Người gửi: Trần Xuân Thanh  -  22/05/2017
Về chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Nguyễn Chí Nguyện  -  22/05/2017
Chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Lê Việt Bắc  -  22/05/2017
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội
Người gửi: Binh Vu Thien  -  22/05/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao