Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 153 của Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh  -  03/05/2017
Chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Nguyễn Xuân Huệ  -  03/05/2017
Chế độ theo quy định tại Nghị định số 21 của Chính phủ
Người gửi: Văn Thuận  -  03/05/2017
chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trần Văn Nho  -  03/05/2017
Chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Phạm Cẩm Anh  -  03/05/2017
Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Người gửi: Lăng Quốc Long  -  03/05/2017
Xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần
Người gửi: Vũ Thị Nhi  -  03/05/2017
hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Dung  -  03/05/2017
Thực hiện phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Người gửi: Nguyễn Văn Sơn  -  13/04/2017
Xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Người gửi: Đinh Long  -  13/04/2017
Thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh  -  13/04/2017
Xác nhận quân nhân được hưởng chế độ đãi ngộ đối với bệnh binh
Người gửi: Phan Trực  -  13/04/2017
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Nguyễn Văn Dương  -  13/04/2017
Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Nguyễn Thị Lừng  -  13/04/2017
Chính sách đối với người có công
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng  -  12/04/2017
Việc giải quyết chế độ bệnh binh
Người gửi: Nguyễn Văn Bốn  -  12/04/2017
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Thơm  -  12/04/2017
Hưởng chế độ chiến sỹ phục vụ biên giới và hải đảo theo Quyết định 62
Người gửi: Nguyễn Văn Vương  -  12/04/2017
Thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Người gửi: Nguyễn Thanh Phong  -  12/04/2017
Thực hiện chính sách đối với quân nhân phục viên theo Quyết định số 178/CP
Người gửi: Lê Văn Thịnh  -  12/04/2017
Chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ
Người gửi: Chu Văn Hải  -  12/04/2017
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người gửi: Nguyễn Danh Thành  -  12/04/2017
hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng
Người gửi: Nguyễn Lan  -  11/04/2017
Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu
Người gửi: Đỗ Tuấn Tường  -  11/04/2017
chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Khoa  -  11/04/2017
Đối tượng được xem xét, giải quyết hưởng chế độ theo quy định
Người gửi: Hoàng Văn Toàn  -  11/04/2017
Trường hợp mất quyết định phục viên, xuất ngũ
Người gửi: Trần Văn Hùng  -  11/04/2017
Hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
Người gửi: Vũ Tuấn Dương  -  11/04/2017
Ưu đãi người có công với Cách mạng
Người gửi: Phạm Ngọc Dân  -  11/04/2017
Thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội
Người gửi: Nguyễn Văn Tý  -  11/04/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh
Người gửi: Triệu Quyết  -  11/04/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh
Người gửi: Triệu Quyết  -  11/04/2017
Tra cứu cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin
Người gửi: Lê Đình Chinh  -  11/04/2017
Tra cứu cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích
Người gửi: Lâm Văn Hiệp  -  11/04/2017
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia
Người gửi: Nguyễn Hưng Huệ  -  11/04/2017
Xem xét, giải quyết chế độ, chính sách
Người gửi: Nguyễn Văn Nam  -  11/04/2017
chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Aocuoihoanggiang  -  11/04/2017
Chế độ hưu trí, lương hưu
Người gửi: Út Huyền  -  11/04/2017
Đề nghị hướng dẫn hỏi Sư đoàn 344 để làm chế độ
Người gửi: Phạm Văn Minh  -  11/04/2017
Tra cứu cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích
Người gửi: Yến Vũ  -  11/04/2017
Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Người gửi: Hồ Huy Mạnh  -  11/04/2017
Xin lại giấy chứng nhận bị thương
Người gửi: Nguyễn Khoa  -  11/04/2017
Xác nhận thương binh đối với quân nhân đã xuất ngũ
Người gửi: Nguyễn Tiến Tuân  -  11/04/2017
giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù
Người gửi: Nguyễn Thành Lê  -  11/04/2017
Cung cấp thông tin phần mộ liệt sĩ
Người gửi: Nguyễn Mai Liễu  -  11/04/2017
chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị
Người gửi: Nguyễn Thế Dũng  -  11/04/2017
Hỏi cách tính tiền phụ cấp của Trường Quân sự Quân khu 9
Người gửi: Võ Minh Tuấn  -  11/04/2017
Chế độ đối với em ruột liệt sĩ
Người gửi: Trung Luong  -  30/09/2015
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao