Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Các thủ tục để được đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương
Người gửi: Ngô Xuân Tùng  -  18/05/2017
Hướng dẫn tìm lại hồ sơ thương binh
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc  -  18/05/2017
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trần Văn Tuân  -  18/05/2017
Hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP
Người gửi: Lê Xuân Cường  -  18/05/2017
Nối lại thời gian bảo hiểm đã nộp trong Quân đội
Người gửi: Phạm Thanh Phan Trú  -  18/05/2017
Chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Vũ Tản Hồng  -  18/05/2017
Hướng dẫn xác nhận thời gian công tác trong Quân đội
Người gửi: Lê Huy Thiện  -  18/05/2017
Về việc đính chính các thông tin và xem xét, xác nhận liệt sĩ
Người gửi: Lê Thanh Nga  -  18/05/2017
Chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ và cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ
Người gửi: Văn Đức  -  18/05/2017
Đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Trần Văn Thanh  -  18/05/2017
Chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Trần Chí Thành  -  18/05/2017
Chuyển công tác sang đơn vị chiến đấu
Người gửi: Nhat Dong Phung  -  18/05/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Huu Nguyen Thai  -  18/05/2017
Thực hiện kéo dài thời gian phục vụ trong Quân đội
Người gửi: Trần Trọng Tâm  -  18/05/2017
Trích lục, cung cấp thông tin về liệt sĩ
Người gửi: Văn Trường  -  18/05/2017
Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Người gửi: Thực Trần  -  18/05/2017
Tìm mộ về liệt sĩ
Người gửi: Đặng Giang  -  08/05/2017
Tìm thông tin về liệt sĩ
Người gửi: Trần Ngọc Hà  -  08/05/2017
Thủ tục tìm mộ liệt sĩ
Người gửi: Bùi Hữu Thành  -  08/05/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành
Người gửi: Ngô Chiến Thắng  -  08/05/2017
chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
Người gửi: Nguyễn Xuân Bắc  -  08/05/2017
Chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Lê Hoà  -  08/05/2017
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoà  -  08/05/2017
Chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Nguyễn Văn Đoàn  -  08/05/2017
Chế độ trợ cấp khi phục viên chuyển ngành
Người gửi: Nguyễn Hoàng Nam  -  03/05/2017
Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 153 của Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh  -  03/05/2017
Chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Nguyễn Xuân Huệ  -  03/05/2017
Chế độ theo quy định tại Nghị định số 21 của Chính phủ
Người gửi: Văn Thuận  -  03/05/2017
chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trần Văn Nho  -  03/05/2017
Chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Phạm Cẩm Anh  -  03/05/2017
Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Người gửi: Lăng Quốc Long  -  03/05/2017
Xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần
Người gửi: Vũ Thị Nhi  -  03/05/2017
hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Dung  -  03/05/2017
Thực hiện phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Người gửi: Nguyễn Văn Sơn  -  13/04/2017
Xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Người gửi: Đinh Long  -  13/04/2017
Thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh  -  13/04/2017
Xác nhận quân nhân được hưởng chế độ đãi ngộ đối với bệnh binh
Người gửi: Phan Trực  -  13/04/2017
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Nguyễn Văn Dương  -  13/04/2017
Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Nguyễn Thị Lừng  -  13/04/2017
Chính sách đối với người có công
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng  -  12/04/2017
Việc giải quyết chế độ bệnh binh
Người gửi: Nguyễn Văn Bốn  -  12/04/2017
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Thơm  -  12/04/2017
Hưởng chế độ chiến sỹ phục vụ biên giới và hải đảo theo Quyết định 62
Người gửi: Nguyễn Văn Vương  -  12/04/2017
Thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Người gửi: Nguyễn Thanh Phong  -  12/04/2017
Thực hiện chính sách đối với quân nhân phục viên theo Quyết định số 178/CP
Người gửi: Lê Văn Thịnh  -  12/04/2017
Chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ
Người gửi: Chu Văn Hải  -  12/04/2017
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người gửi: Nguyễn Danh Thành  -  12/04/2017
hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng
Người gửi: Nguyễn Lan  -  11/04/2017
Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu
Người gửi: Đỗ Tuấn Tường  -  11/04/2017
chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Khoa  -  11/04/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao