Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Về hưởng lương hàng tháng theo chế độ hưu trí
Người gửi: Dương Văn Thông  -  06/07/2017
Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân
Người gửi: Phương Nguyên  -  06/07/2017
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Lê Đình Hùng  -  06/07/2017
Bổ sung tên liệt sĩ vào Bảng vàng ghi danh liệt sĩ
Người gửi: Năm Lộc  -  06/07/2017
Về chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh
Người gửi: Văn Nho  -  06/07/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao