Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Việc giải quyết chế độ bệnh binh
Người gửi: Nguyễn Văn Bốn  -  12/04/2017
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Thơm  -  12/04/2017
Hưởng chế độ chiến sỹ phục vụ biên giới và hải đảo theo Quyết định 62
Người gửi: Nguyễn Văn Vương  -  12/04/2017
Thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Người gửi: Nguyễn Thanh Phong  -  12/04/2017
Thực hiện chính sách đối với quân nhân phục viên theo Quyết định số 178/CP
Người gửi: Lê Văn Thịnh  -  12/04/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao