Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Trần Chí Thành  -  18/05/2017
Chuyển công tác sang đơn vị chiến đấu
Người gửi: Nhat Dong Phung  -  18/05/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Huu Nguyen Thai  -  18/05/2017
Thực hiện kéo dài thời gian phục vụ trong Quân đội
Người gửi: Trần Trọng Tâm  -  18/05/2017
Trích lục, cung cấp thông tin về liệt sĩ
Người gửi: Văn Trường  -  18/05/2017
Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Người gửi: Thực Trần  -  18/05/2017
Tìm mộ về liệt sĩ
Người gửi: Đặng Giang  -  08/05/2017
Tìm thông tin về liệt sĩ
Người gửi: Trần Ngọc Hà  -  08/05/2017
Thủ tục tìm mộ liệt sĩ
Người gửi: Bùi Hữu Thành  -  08/05/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành
Người gửi: Ngô Chiến Thắng  -  08/05/2017
chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
Người gửi: Nguyễn Xuân Bắc  -  08/05/2017
Chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Lê Hoà  -  08/05/2017
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoà  -  08/05/2017
Chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Nguyễn Văn Đoàn  -  08/05/2017
Chế độ trợ cấp khi phục viên chuyển ngành
Người gửi: Nguyễn Hoàng Nam  -  03/05/2017
Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 153 của Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh  -  03/05/2017
Chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
Người gửi: Nguyễn Xuân Huệ  -  03/05/2017
Chế độ theo quy định tại Nghị định số 21 của Chính phủ
Người gửi: Văn Thuận  -  03/05/2017
chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Trần Văn Nho  -  03/05/2017
Chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Phạm Cẩm Anh  -  03/05/2017
Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Người gửi: Lăng Quốc Long  -  03/05/2017
Xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần
Người gửi: Vũ Thị Nhi  -  03/05/2017
hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Dung  -  03/05/2017
Thực hiện phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Người gửi: Nguyễn Văn Sơn  -  13/04/2017
Xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Người gửi: Đinh Long  -  13/04/2017
Thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh  -  13/04/2017
Xác nhận quân nhân được hưởng chế độ đãi ngộ đối với bệnh binh
Người gửi: Phan Trực  -  13/04/2017
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Nguyễn Văn Dương  -  13/04/2017
Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Nguyễn Thị Lừng  -  13/04/2017
Chính sách đối với người có công
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng  -  12/04/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao