Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Người gửi: Lăng Quốc Long  -  03/05/2017
Xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần
Người gửi: Vũ Thị Nhi  -  03/05/2017
hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Dung  -  03/05/2017
Thực hiện phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
Người gửi: Nguyễn Văn Sơn  -  13/04/2017
Xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Người gửi: Đinh Long  -  13/04/2017
Thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh  -  13/04/2017
Xác nhận quân nhân được hưởng chế độ đãi ngộ đối với bệnh binh
Người gửi: Phan Trực  -  13/04/2017
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Nguyễn Văn Dương  -  13/04/2017
Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Người gửi: Nguyễn Thị Lừng  -  13/04/2017
Chính sách đối với người có công
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng  -  12/04/2017
Việc giải quyết chế độ bệnh binh
Người gửi: Nguyễn Văn Bốn  -  12/04/2017
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Văn Thơm  -  12/04/2017
Hưởng chế độ chiến sỹ phục vụ biên giới và hải đảo theo Quyết định 62
Người gửi: Nguyễn Văn Vương  -  12/04/2017
Thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Người gửi: Nguyễn Thanh Phong  -  12/04/2017
Thực hiện chính sách đối với quân nhân phục viên theo Quyết định số 178/CP
Người gửi: Lê Văn Thịnh  -  12/04/2017
Chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ
Người gửi: Chu Văn Hải  -  12/04/2017
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người gửi: Nguyễn Danh Thành  -  12/04/2017
hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng
Người gửi: Nguyễn Lan  -  11/04/2017
Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu
Người gửi: Đỗ Tuấn Tường  -  11/04/2017
chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Khoa  -  11/04/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao