Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Văn Phong  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Phạm Hồng Tuyến  -  15/08/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Hà Vĩnh Phương  -  06/07/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Hải Thành  -  06/07/2017
Về đối tượng được cộng nối thời gian công tác
Người gửi: Tham Cao  -  06/07/2017
Về hưởng lương hàng tháng theo chế độ hưu trí
Người gửi: Dương Văn Thông  -  06/07/2017
Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân
Người gửi: Phương Nguyên  -  06/07/2017
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn
Người gửi: Lê Đình Hùng  -  06/07/2017
Bổ sung tên liệt sĩ vào Bảng vàng ghi danh liệt sĩ
Người gửi: Năm Lộc  -  06/07/2017
Về chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bệnh binh
Người gửi: Văn Nho  -  06/07/2017
Cách tính hưởng trợ cấp nghỉ hưu và tính lương hưu
Người gửi: Van Nung Ly  -  06/07/2017
Chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyên Ly  -  06/07/2017
Chế độ, chính sách, trong Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Người gửi: Văn Chinh  -  22/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ
Người gửi: Nguyễn Hải Thành  -  22/06/2017
Đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần
Người gửi: Nguyễn Minh Dũng  -  22/06/2017
Chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
Người gửi: Nguyễn Văn Tám  -  22/06/2017
Đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần
Người gửi: Văn Hiếu  -  22/06/2017
Tư vấn về chế độ, chính sách thăm viếng mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang
Người gửi: Nguyễn Kim Tiệm  -  22/06/2017
Về việc xin nghỉ hưu sau thời gian công tác trong Quân đội là 25 năm
Người gửi: Ha Thanh  -  22/06/2017
Về chỉnh sửa, cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu liệt sĩ
Người gửi: Phạm Hồng  -  22/06/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao