Hỏi đáp Hỏi đáp
 
Đối tượng được xem xét, giải quyết hưởng chế độ theo quy định
Người gửi: Hoàng Văn Toàn  -  11/04/2017
Trường hợp mất quyết định phục viên, xuất ngũ
Người gửi: Trần Văn Hùng  -  11/04/2017
Hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
Người gửi: Vũ Tuấn Dương  -  11/04/2017
Ưu đãi người có công với Cách mạng
Người gửi: Phạm Ngọc Dân  -  11/04/2017
Thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội
Người gửi: Nguyễn Văn Tý  -  11/04/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh
Người gửi: Triệu Quyết  -  11/04/2017
Chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh
Người gửi: Triệu Quyết  -  11/04/2017
Tra cứu cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin
Người gửi: Lê Đình Chinh  -  11/04/2017
Tra cứu cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích
Người gửi: Lâm Văn Hiệp  -  11/04/2017
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia
Người gửi: Nguyễn Hưng Huệ  -  11/04/2017
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao