Sư đoàn 346: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 (22/09/2020)

Đảng ủy Sư đoàn 346 vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 200 cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Lãnh đạo Sư đoàn 346 quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sư đoàn 346 đã quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Quân khu khóa XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 346 lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Sư đoàn khóa X; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Qua học tập, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Sư đoàn, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức đầy đủ những thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 - 2020; nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo:" baoquankhu1"

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao