Thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế không chỉ là trách nhiệm cao cả của Quân đội nhân dân trong thời kỳ mới, mà còn thể hiện sự kế thừa, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đậm tính nhân văn của dân tộc ta.

Công tác chính sách hậu phương quân đội và thương binh, liệt sĩ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Tâm nguyện ấy của Người thấm đẫm đạo lý, truyền thống dân tộc, còn nguyên giá trị định hướng cho công tác chính sách hậu phương quân đội và thương binh, liệt sĩ của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Với chức năng điều chỉnh hài hòa các lợi ích, hướng tới chăm lo, phát triển con người, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, chính sách xã hội đối với Quân đội và gia đình quân nhân là một động lực quan trọng, có vai trò ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là Đảng, Nhà nước ta thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Việc làm đó đã góp phần huy động được sức mạnh lớn nhất của toàn dân tộc để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là một nội dung trong chính sách đối với người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đây là nội dung mới cần, được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Hội thảo khoa học "Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp"

Ngày 26/8/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Chính sách và Ban Chủ nhiệm Đề tài Độc lập cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới” đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp”, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự chỉ đạo, chủ trì Hội thảo; tham gia đồng chủ trì Hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng TCCT - Chủ nhiệm Đề tài và Đại tá, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách.

Xác định 7 nội dung trọng tâm trong hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

QĐND - Ngày 4-5, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký phê duyệt Kế hoạch 514 của Tổng cục Chính trị (TCCT) về hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; dự toán thu, chi tiền đóng góp cho các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của Bộ Quốc phòng năm 2012.

QĐND- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao