Tri ân lực lượng dân công hỏa tuyến với trách nhiệm cao nhất (30/03/2018)

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Phó trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Quyết tâm cao, xét duyệt chặt chẽ từ cơ sở

Trao đổi với chúng tôi tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, TCCT cho biết: Thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình ở địa phương; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đối tượng chính sách rất quan tâm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp khó khăn, như: Qua khảo sát, số lượng đối tượng là gần 1,1 triệu người, trong đó hầu hết đối tượng DCHT không có hồ sơ, giấy tờ (khoảng 1% có giấy tờ liên quan); khoảng 50% đối tượng đã từ trần... đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức thực hiện.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, tri ân các đối tượng DCHT theo Quyết định số 49, các đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, phổ biến chính sách đối với nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách. Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản về chế độ, chính sách, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan và kế hoạch, biện pháp thực hiện của địa phương. Tài liệu quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chính sách được các cấp chuẩn bị chu đáo, in ấn cấp phát đến tận cơ sở xã, phường, thôn, xóm trong toàn quốc.

Tại điểm cầu Bắc Giang, nói về công tác triển khai thực hiện ở địa phương, đồng chí Vũ Ánh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng BCĐ 24 tỉnh, chia sẻ: Công tác thông tin, tuyên truyền được tỉnh rất chú trọng. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn về chế độ, chính sách; công tác tiếp dân, trả lời đơn thư đã được cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện có nền nếp, thông qua đó chế độ, chính sách đã thực sự đến với nhân dân và đối tượng chính sách, đặc biệt là các đối tượng vùng sâu, vùng xa. Các vấn đề vướng mắc, phát sinh, ý kiến kiến nghị của nhân dân và đối tượng chính sách cơ bản được giải đáp kịp thời.

Theo Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó chính ủy Quân khu 2: Đến nay, toàn quân khu đã tổ chức chi trả cho hơn 153.800 đối tượng, đạt hơn 67%. Có được kết quả trên, Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng trên địa bàn đã thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực chỉ đạo phát hiện đối tượng, tham dự và chỉ đạo hội nghị xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã. Tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của các đối tượng được hưởng chính sách và sự phối hợp giữa các cơ quan quân sự, công an, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu thanh niên xung phong trong xét duyệt, rà soát, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, chính xác, đúng quy trình, quy định. Số hồ sơ được thẩm định đủ điều kiện hưởng chế độ ở các cấp luôn bảo đảm chất lượng cao, không có biểu hiện tiêu cực xảy ra.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến ngày 15-3-2018, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận cho gần 600.000 đối tượng, đạt 60% so với số lượng dự kiến, với số tiền trợ cấp một lần hơn 1.300 tỷ đồng. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan quân sự xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 79.000 đối tượng; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho hơn 4.200 đối tượng.

Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì hội nghị.

Hoàn thành việc giải quyết chế độ cho dân công hỏa tuyến

Bên cạnh những kết quả đạt được, trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách ở một số đơn vị, địa phương tiến hành chưa thường xuyên, sâu rộng; việc xác định các đợt, số lượng tham gia DCHT, hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ ở cấp cơ sở xã (phường) một số nơi chưa chặt chẽ, cụ thể; quá trình xét duyệt, thẩm định ở cấp cơ sở, có nơi chưa thực sự tỷ mỷ, chưa kịp thời phát hiện, làm rõ các nội dung liên quan đến đối tượng, điều kiện hưởng chính sách; công tác bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần có thời điểm chưa kịp thời; tiến độ thực hiện chế độ trợ cấp một lần và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trong phạm vi toàn quốc nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra...

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, hiện nay, số lượng đối tượng còn lại chưa được giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần gần 420.000 người (số này cơ bản đã được kê khai, lập hồ sơ và đang được các cấp xét duyệt, thẩm định).

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Kết quả đạt được hơn 60% đối tượng so với dự kiến ban đầu là sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương. Kết quả đạt được, đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình ở từng địa phương và cả nước; làm tăng niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Chiêm cho rằng: Số đối tượng còn lại nhiều với gần 420.000 người, song có những khó khăn riêng nhưng các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phải quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đến quý 4-2018 phải hoàn thành cơ bản việc xét duyệt, giải quyết chế độ cho các đối tượng DCHT.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu: Cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò, trách nhiệm của BCĐ, Hội đồng chính sách cấp xã và tổ tư vấn; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội trong phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với DCHT. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, chú trọng vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, các đối tượng làm ăn ở xa quê; các địa phương có số lượng đối tượng chính sách lớn, không để sót đối tượng do không nắm được chính sách.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét duyệt, thẩm định ở các cấp, nhất là các đơn vị, địa phương còn nhiều đối tượng, địa bàn khó khăn, phức tạp; chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng phẩm chất, trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác chính sách ở các cấp; chủ động bám nắm cơ sở, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Có giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần và trong thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; kịp thời giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng đã từ trần. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Với những kinh nghiệm được rút ra sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, thể hiện rõ lòng biết ơn, sự tri ân và truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta.

Theo qdnd.vn

Các tin khác
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao