Tổng cục Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin” (09/10/2018)

Cùng dự Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, nguyên Chánh Văn phòng TCCT; đồng chí Thiếu tướng, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm đề tài; các nhà khoa học, nhà quản lý; đại biểu cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.


Đồng chí Thiếu tướng, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm đề tài
trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp đề tà
i

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “Thông tin liệt sĩ” còn thiếu thông tin” là một trong 4 đề tài thuộc đề án của Bộ Quốc phòng. Đề tài mang tính khoa học, thực tiễn, có tính định hướng chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 150 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có tính ứng dụng cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, đánh giá nhận xét toàn diện bản báo cáo tổng hợp của đề tài, từ vấn đề nghiên cứu, luận giải tính cấp thiết của việc xây dựng quy trình, về nội dung cơ bản của quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin; kết quả thực nghiệm thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin đến việc đề xuất Bộ Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đề tài đã xác định đúng mục tiêu; nội dung, phương pháp nghiên cứu phù hợp; đối tượng, phạm vi nghiên cứu bám sát mục tiêu mà đề tài đặt ra; có bố cục hợp lý, kết cấu các phần với thứ tự đảm bảo logic; những lập luận, phân tích, chứng minh có cơ sở khoa học và thực tiễn. Đã làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “Thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin. Đi sâu luận giải tính khách quan, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực trạng quản lý mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong cả nước; nhu cầu thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin; yêu cầu về thông tin có liên quan đến liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để thực hiện phương pháp giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 


Đại biểu Cục Người có công/Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại buổi Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn đánh giá cao trách nhiệm của Cục Chính sách, cơ quan chủ trì đề tài trong tổ chức các hoạt động nghiên cứu rất khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ; đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban Chủ nhiệm đề tài khi nghiên cứu một vấn đề mới, khó, chưa từng có công trình nghiên cứu đầy đủ nào trước đó. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu, nghiên cứu sâu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và các bài tham luận của các cơ quan, đơn vị để tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu đặt ra, làm cơ sở để hoàn thiện Bộ Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “Thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin đảm bảo khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong thời gian tới; bảo đảm tính pháp lý và triển khai Quy trình ở phạm vi rộng; góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội và động lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay./.

* Ảnh đại diện: Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam chủ trì buổi Hội thảo.

Theo chinhsachquandoi.gov.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao