Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm thông tin liệt sĩ: Đàm Văn Viên (09/11/2017)

Liệt sĩ Đàm Văn Viên

Ngày tháng năm sinh: 1943

Quê quán: Cây Đa, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 28/8/1969

Đơn vị cấp phân đội: 

Hy sinh tại: Tân Ba, Thừa Thiên Huế

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Đàm Văn Viên hiện ở đâu xin báo cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.