Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Trương Văn Ninh (20/11/2017)

Liệt sĩ Trương Văn Ninh

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Phấn Mễ, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 25/10/1973

Đơn vị cấp phân đội: c10, K6, e26

Hy sinh tại: Tây nam cầu gia châm B7 K4 Gia Lai tọa độ 40.027

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Trương Văn Ninh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.