Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Trần Văn Nghinh (20/11/2017)

Liệt sĩ Trần Văn Nghinh

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Xóm Đình, Văn Yên, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 17/1/1973

Đơn vị cấp phân đội: c3, d2

Hy sinh tại: Tại hậu cứ bị bom B52, 34.90.ô1 Bản đồ buôn tráp Đắk Lắk

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Văn Nghinh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.