Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Trần Ngọc Thanh (17/11/2017)

Liệt sĩ Trần Ngọc Thanh

Ngày tháng năm sinh: 1953

Quê quán: Đồng Danh, Yên Ninh, Phú Lương, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 2/04/1978

Đơn vị cấp phân đội: c1, d1, Đắk Lắk

Hy sinh tại: Biên giới, chiến Đấu

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Ngọc Thanh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.