Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Nông Đình Hiên (20/11/2017)

Liệt sĩ Nông Đình Hiên

Ngày tháng năm sinh: 1948

Quê quán: Khảm Viềng, Tân Hòa, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 13/2/1973

Đơn vị cấp phân đội: c1, d2, e25

Hy sinh tại: Tại bãi gỗ đường 4 Hà Lan, Đắk Lắk

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Nông Đình Hiên hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.