Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Nguyễn Đức Nhật (20/11/2017)

Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhật

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Linh Thông, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 2/06/1973

Đơn vị cấp phân đội: d3

Hy sinh tại: Tọa độ 99 .28 ô4 1/50000

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Nhật hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.