Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh (20/11/2017)

Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

Ngày tháng năm sinh: 1950

Quê quán: Hòa Bình, Võ Nhai, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 15/5/1969

Đơn vị cấp phân đội: c6, d5

Hy sinh tại: Hy sinh tại  Tân Cảnh

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.