Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Mai Quốc Khánh (20/11/2017)

Liệt sĩ Mai Quốc Khánh

Ngày tháng năm sinh: 1952

Quê quán: Phú Linh, Đại Từ, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 24/10/1972

Đơn vị cấp phân đội: c58, d2

Hy sinh tại: Đức cơ, Gia Lai Bom đánh mất xác

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Mai Quốc Khánh hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.