Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tìm liệt sĩ Ma Công Sơn (17/11/2017)

Liệt sĩ Ma Công Sơn

Ngày tháng năm sinh: 1905

Quê quán: Điềm Mặc, Định Hóa, Bắc Thái

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 10/05/1977

Đơn vị cấp phân đội: c14, e25, Tỉnh Đội Đắk Lắk

Hy sinh tại: Buôn Ray Đạt Lý

Nghĩa Trang chôn cất: 

Thân nhân: 

Ai biết phần mộ liệt sĩ Ma Công Sơn hiện ở đâu xin báo về cho Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn, điện thoại: 02803.855484.